• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Anasayfa





Yaşadığımız çevrenin korunması ve iyileştirilmesinin işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini artırırken çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz.

Bu nedenle;

  • Yasal yükümlülüklerimize uymayı ve mümkün olan durumlarda aşmayı,

  • Küresel kaynakları korumayı, geri kazanımı artırırken atıkları en aza indirmeyi,

  • Ürünlerimizin ve faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini en aza indirmeyi,

  • Yeni proje ve yatırımları çevresel açıdan sorumlu bir şekilde gerçekleştirmeyi,

  • Müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve topluma çevreyi korumak adına yaptığımız işler hakkında bilgi vermeyi ve çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmayı,


  • Taahhüt ediyoruz.